top of page

Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın birinci aşama yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir.

Çevre, toplum, kültür, ülke ekonomisi ve yönetim sistemi konularına önem vermekte ve hedefler belirlemektedir. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için izlenecek yol haritası ve eylemleri planlamaktadır. 

Çevresel, kültürel, sosyal, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili temel politikalarını ve uygulamalarını belirler. Bunları, ilgili personel tarafından tanımlanan aralıklarla izler, ölçer ve kaydeder. 

Personel ve müşterilerden gelen geri bildirimler izlenir ve kaydedilir. Gerekmesi halinde düzeltici önlemler alınır.

Regarding sustainability, our hotel undertakes to fulfill the first stage obligations of the Turkey Sustainable Tourism Program and to continuously improve its sustainable management system to increase its sustainability performance.

Our management system is constantly reviewed due to the situation of the sector, environmental, social, technological, economic and cultural risks, changes and updates arising from legislation, and the system and policies are updated if necessary.

It attaches importance to the environment, society, culture, country's economy and management system and sets goals. It plans the road map and actions to be followed in order to achieve the determined goals.

It determines the basic policies and practices regarding environmental, cultural, social, human rights, health and safety. It monitors, measures and records these at intervals defined by the relevant personnel.

Feedback from staff and customers is monitored and recorded. Corrective measures are taken if necessary.

Sürdürülebilirlik Anketi 
Sustainability Survey
Sürdürülebilirlik Politikamızı incelediniz mi? Have you reviewed our Sustainability Policy?
İşletmemizin sürdürülebilirilik uygulamalarından memnun kaldınız mı? Are you satisfied with the sustainability practices of our business?
Konaklamanız sürecinde sürdürülebilirlik yolculugumuza sağladıgınız katkıyı nasıl puanlarsınız?( Havlu ve çarşaf değişimi, buklet malzeme kullanımı, enerji tasarrufu vb.) How would you rate the contribution you made to our sustainability journey during your stay? (Towel and linen change, use of amen

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

bottom of page